You are here: Home » Sejarah » Pesan Karaeng Pattingalloang

Pesan Karaeng Pattingalloang

Karaeng Pattingalloang

Lahir pada tahun 1600 dan wafat pada tanggal 17 September 1654 di Kampung Bonto Biraeng. Beliau pernah menjadi Raja Tallo sekaligus perdana menteri kerajaan Makassar. Beliau sangat gemar ilmu pengetahuan. Menguasai banyak bahasa asing. Cendekiawan, diplomat ulung sekaligus negarawan. Beliau meninggalkan suatu Teori Keruntuhan Negara, yakni merumuskan 5 Faktor Penyebab Runtuhnya Negara yang meliputi:

krg pattingalloang

Lukisan ilustrasi Karaeng Pattingalloang

1.Punna taenamo naero nipakainga’ Karaeng Manggauka
(Apabila Kepala Negara/Pemerintahan tidak mau dinasehati)

2.Punna taenamo tumangngasseng ri lalang Pa’rasangangnga
(Apabila tidak ada lagi Cendekiawan/Intelektual di dalam negeri);

3.Punna meajai gau lompo ri lalang Pa’rasanganga
(Apabila sudah terlampau banyak kasus besar dalam negeri);

4.Punna angngallengasengmi soso’ Pabbicarayya
(Apabila banyak hakim dan pejabat negara/pemerintahan suka makan sogok);

5.Punna taenamo nakamaseyangngi atanna Manggauka.
(Apabila Kepala Negara tidak lagi menyayangi rakyatnya).

 

2 Comments

  1. @Rasanya 5 pesan Karaeng Patingalloang itu sudah terbaca

    • iye…kalau di indonesia, terpenuhi mi syaratnya bubar negara..

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *