Word Trek Word Trek answers Goldfish Word Trek answers Rabbit Word Trek answers Goat Word Trek answers Parrot Word Trek answers Mercury Word Trek answers Fondue
Lagu Kajang - SEMPUGI
Lagu tradisional

Lagu Kajang

Written by HS Masagenae

untuk download versi Ringtone silahkan klik Download button berikut:

Download “Lagu Kajang” Ringtone-Pabitte-passapu.mp3 – Downloaded 169 times – 992 KB

Hillee…ee Ehebo bosi

Iyya e”ritala Iyya hatta

Hanna oo ribangkeng

Ee hombong Uki iku unjo

 

Oo hunna Ee kunjunna

He’hanaha Aoo umbaa

Ajuu uhusarra Ammparaka

Iyya hallee…

 

Ee,, lalunrai’na mintu mange

Cincin’na bangkara’na

Tokena silent ee’hahille..eee

 

Hiiii. I’pakkuanre bantaeng

Katto’na ringgi sali’na tali rupiah

Ehaa hilleee..

Eee, bate are’to

Utan’na pale ricukunna meru.. eee. Halle’eee

 

Ee.. cupaga te’ kutara’

Nasa’ bula-bula leo

Ea salu laella, eee

Hii, ikajuara mangimpi

Na tete baja-baja

Natea ammolong, eeeaillee.ee

 

Ee naku saung’ngi manu’ku

Manu didi pute mata ee cakkunnu-kunnu eaille,, eee

Manu agami puae rippapitto

Tea mitto nasuru balinna eeaille..ee

 

Ee,, jarra-jarra’ko paboto

Pakanre bakke manu

Natappako inrang eeaille..eee

About the author

HS Masagenae

Pecinta sejarah budaya lokal.

Leave a Comment

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.