Word Trek solutions Word Trek answers Ant Word Trek answers Chicken Word Trek answers Koala Bear Word Trek answers Orangutan Word Trek answers Yamu Word Trek answers Saturn
lontara maros
Budaya Sejarah

Kutipan Lontara’na Marusu

KUTIPAN LONTARA’NA MARUSU
( Lanjutan )
Sumber :
Lontara’na Marusu milik keluarga H.A.F.Makkasau Harun,
Tim Peneliti Naskah Lontara UH,1992.
lontara maros

Lontara’ Marusu’ (Lontara Maros)

,,,,,,,,,,,,, Isilang Karaeng Matoayya ( KaraEng Ma’gauka ri Tallo ) areng ara’na nikana I SOLOTANI ABEDULLA AWWALU ISILANG. Iyaminne Karaenga ampasallangi Mangkasaraka siMangkasara’ ampasallangi Bugisika siBugisi’ passingalinna Luwu’. Karaeng Matoayya assampopinruangi Karaeng Baine Marusu’ nasabaq toana Karaeng Matoaya niarengi iyangku mabassung I Passileqba ( I Pasilemba Tumamalianga ri Tallo ) assaribattangi toana Karaeng Baineya ri Marusu’ niarenga iyangku mabassung I MAPPASOMBA. Areng pa’daenganna DAENG NGURAGA. Areng pakaraengana KARAENG PATANNA LANGKANA. Iyatommi anjo ri antamanamo Isilang Karaeng Matoaya naantamatommi Isilang Karaeng Marusuq niarengtomi I SOLOTANI MUHAMMADA ADAMA. Le’baki anjo mantama ngasemi sikontu tau Marusuka. Rua anaq napatjula Karaeng Baineya. Iyami nikana MUHAMMA ALI. Areng padaenganna nikana DAENG MITU (??). Areng pakaraenganna KARAENG BARASA’. Sitau pole baine nikana DALA MARUSU’. Areng kalena iyangku mabassung niareng I SITTI MAEMUNA. Anne Karaeng Assakayai Binangaya silanyakangi sikalabinena. Karaengta Barasa’ mo angsossorangi gaukang. Intahiy,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,Islam KARAENG MATOAYYA (RAJA TALLO) disematkan nama/gelar (arab) SULTAN ABDULLAH AWWALUL ISLAM. Beliau inilah yang mamaklumkan untuk memeluk agama Islam kepada Orang2 Makassar di tanah makassar, Orang2 Bugis di tanah Bugis sampai ke Luwu. KaraEng Matowayya bersepupu duakali ( appindu’ ) dengan Permaisuri KaraEng Marusu’ sebab “Nenek (perempuan) dari KARAENG MATOWAYYA (RAJA TALLO)” yang bernama (semoga saya tidak kualat menyebut nama) I PASILEMBA ( I PASILEMBA TUMAMALIANGA RI TALLO) “ bersaudara kandung dengan “Kakek dari PERMAISURI KARAENG MARUSU’ “ yang bernama I MAPPASOMBA, nama pa’daEnganna DAENG NGURAGA, gelar kekaraengan beliau adalah KARAENG PATANNA LANGKANA (KARAENG MARUSU’ IV). Pada waktu KaraEng Matowayya memeluk islam maka pada waktu itu pula KaraEng Marusu’(KaraEng Angsakayai Binangana Marusu’, KaraEng marusu VII) ikut memeluk Agama Islam yang kemudian disematkan kepada beliau gelar SULTAN MUHAMMAD ADAM. Setelah itu penduduk marusu-pun ikut memeluk agama Islam. Dua orang anak yang dilahirkan oleh Permaisuri, yakni yang pertama bernama MUHAMMAD ALI, nama pa’daEngang beliau adalah DAENG MITU (??), nama kekaraengan beliau adalah KARAENG BARASA’. Kemudian seorang puteri yang bernama DALA MARUSU’ (gelar yang disematkan oleh Petta Mangkau’ MatinroE ri Nagauleng). Nama sebenarnya (semoga saya tidak kualat menyebut nama) adalah SITTI MAEMUNAH. Beliau, KARAENG ANGSAKAYAI BINANGANA MARUSU’ (SULTAN MUHAMMAD ADAM) “mairat” bersama Permaisurinya. KARAENGTA BARASA’ kemudian yang melanjutkan pemerintahan di Marusu’,,,,,Sekian
=====000=====

Kutipan lontara’ ini menggambarkan awal masuknya agama Islam di Marusu’ serta “Trah Awal” hubungan kekerabatan Marusu’ dengan Kerajaan-kerajaan di Sulawesi Selatan ( Tallo, Gowa, Bone, Luwu ) yang bersumber dari perkawinan beliau (semoga saya tidak kualat menyebut nama) I PASILEMBA TUMAMALIANGA RI TALLO dengan I MANGAYOANG BERANG TUNIPASURU’, MA’GAUKA RI TALLO’ III. Dan kemudian berlanjut pada generasi SITTI MAEMUNA DALA MARUSU’ dengan LA PATAU MATANNA TIKKA WALINONOE TO TENRIBALI MALAE SANRANG SULTAN IDRIS AZIMUDDIN PETTA MATINROE RI NAGAULENG, RAJA BONE XVI ( 1696-1714 ), DATU SOPPENG, RANRENG TOWA WAJO.
SULTAN MUHAMMAD ADAM dikisahkan mairat bersama permaisurinya pasca puteri beliau, SITTI MAEMUNA dipinang oleh Puatta Mangkau’E. Dari kutipan lontara’ ini pula menegaskan bahwa “hanya” SULTAN MUHAMMAD ADAM KARAENG ANGSAKAYAI BINANGANA MARUSU, KARAENG MARUSU VII yang menyematkan gelar pemimpin/raja Islam yakni “SULTAN”. Pasca Karaeng Marusu’ VII, dimulai dari anak beliau yakni I MUHAMMAD ALI KARAENGTA BARASA’, KARAENG MARUSU’ VIII sampai kepada Karaeng Marusu Terakhir sudah tidak ada lagi KaraEng Marusu yang memiliki otoritas untuk menyematkan gelar SULTAN. Dan hanya KARAENGTA BARASA’ pula tercatat yang menyematkan gelar “KaraEng-Ta” (symbol gelar ana’ pattola/sengngeng/matasa’). Hal ini perlu diluruskan agar generasi sekarang memahami “aturan adat yang sebenarnya”….Intahiy
Di posting oleh : Kakanda Muhammad Riza
27 Oktober 2015

About the author

Andi Rahmat Munawar

Leave a Comment

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.